Политика за приватност

НЕТ ТВ ПЛУС ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

текстот е ревидиран во јули 2019 година.

Оваа Политика за приватност ги опишува видовите лични податоци што ги собираме, како ги користиме, со кого ги споделуваме и како ги заштитуваме личните податоци собрани од корисниците на нашите услуги и посетителите на нашата веб-страница (во натамошниот текст: Корисници). Оваа Политика за приватност е дополнување на нашите Општи Услови за обезбедување на услугата NetTV Plus (во натамошниот текст: Услуга) во однос на заштитата на приватноста и личните податоци.

Дополнително, оваа Политика се однесува и на нашите под-застапници кои дејствуваат како физички лица за поддршка на продажните активности за Услугата (под-агенти).

Кои сме ние:

За целите на важечките закони за заштита на податоците, ние, EON TV International Ltd, компанија со ограничена одговорност организирана според законите на Кипар, со седиште на Emmanouil Xanthou 13, Makedonitissa, Nicosia 2415, Кипар сме контролорот на податоците што ја обезбедува услугата.

Овој документ ги содржи следните информации:

Видови лични податоци што ги обработуваме

Цел и правен основ за обработка на лични податоци

Обработувачи на податоци

Период на чување податоци

Мерки создадени за заштита на личните податоци

Вашите права во однос на вашите лични податоци

Контакт информации

Услуги од трета страна

Колачиња

Разно

Краток преглед на важни информации

 1. Видови лични податоци што ги обработуваме

Овде можете да најдете информации за личните податоци што ги собираме и обработуваме. Најчесто тоа се основните лични податоци кои сте ги дале при купувањето на услугата или кои ни ги оставиле нашите под-агенти при воспоставување деловен однос со нив.

Детално правно објаснување

„Лични податои“ во оваа Политика за приватност значат информации за вас што ги давате при купување, пристапување или користење на Услугата и врз основа на кои можеме да го одредиме вашиот идентитет. Овие информации може да го вклучуваат вашето име и презиме, датум на раѓање, број на лична карта или пасош, поштенска адреса, адреса на е-пошта, телефонски број, токен за плаќање, корисничко име, број на вашиот пристап до Услугата, технички информации за уредот што го користите за прими услуга и IP адресата на компјутерот или уредот.

Кога станува збор за нашите под-агенти, ние собираме за нив: име, презиме, телефон, е-пошта, град и регион и сите други податоци потребни за воспоставување и исполнување на договорот.

 1. Цел и правен основ за обработка на лични податоци

Пред сè, ги користиме сите ваши лични податоци во согласност со нашиот договорен однос со цел да ви обезбедиме услуга врз основа на вашето барање. Специфичните цели за кои ги користиме вашите лични податоци се наведени во десната колона.

Врз основа на легитимен интерес, ние користиме одредени податоци за вас само за целите на промотивни активности, со цел да се спречи измама, односно злоупотреба (безбедност), како и за потенцијални законски барања поврзани со обезбедувањето на Услугата.

Ние исто така ги користиме личните податоци на нашите субјекти за да преземеме чекори поврзани со воспоставување деловна соработка, како и склучување и извршување на договори.

Конечно, врз основа на писмено правно барање од владините органи, можеме да ги откриеме вашите лични податоци како што се бара со закон или кога е потребно за да се усогласиме со законските барања.

Сите лични податоци строго се собираат и обработуваат за да можеме да ви ја обезбедиме услугата на ваше барање, т.е. да го извршиме договорот (вклучувајќи: бесплатен пробен период, месечна претплата, 3, 6, 12 или 24 месечна претплата или кој било друг план за плаќање ). Во согласност со договорот што го имаме со вас, ги користиме вашите лични податоци за следните цели:

 • Го идентификуваме и потврдуваме идентитетот на корисникот
 • Ви овозможуваме пристап до веб-локацијата и користење на услугата NetTV Plus, како и креирање и управување со вашата сметка
 • Го проверуваме вашиот кредитен рејтинг
 • Водиме евиденција на корисници
 • Ние ви ја обезбедуваме услугата
 • Ние испорачуваме
 • Ние одговараме на вашите барања и барања
 • Ги решаваме вашите поплаки
 • Обезбедуваме поддршка за корисниците, која ги вклучува сите релевантни информации поврзани со обезбедувањето на Услугата (испраќање известувања за истекување на претплатата и слично, како и снимање повици направени до службата за поддршка на корисници)
 • Ние ги пресметуваме плаќањата (вклучувајќи плаќања направени преку специјализирана трета страна)
 • Ние обработуваме плаќања

Обработката на личните податоци за горенаведените цели е неопходна за извршување на договорот или чекорите што ги преземаме пред да го склучиме договорот, врз основа на барање на Корисникот. Ако одбиете да ги дадете наведените лични податоци, нема да можеме да ви ја обезбедиме Услугата.

Во врска со обработката на вашите плаќања што ги вршите преку нашата веб-страница, особено нагласуваме дека ги чуваме само првите шест и последните четири цифри од бројот на платежната картичка, нејзиниот рок на траење и името и презимето на сопственикот (овие податоци ќе да бидат видливи на вашата сметка за грижа за себе), и само за да ви овозможиме да препознаете која картичка сте ја внеле во вашата сметка и така што кога првпат ќе ги внесете овие информации, ќе извршиме проверка за да спречиме каква било злоупотреба. За обработка на плаќања преку веб-страницата, ги користиме услугите на нашиот партнер, кој е светски позната компанија во областа и која обезбеди примена на највисоките безбедносни стандарди во своето работење.

Врз основа на легитимен интерес, ги обработуваме личните податоци со цел да откриеме и препознаеме проблеми/грешки при давањето на услугата, како и да откриеме и препознаеме измама и злоупотреба (спречување на повеќекратна употреба на бесплатни, т.е. спречување и откривање на пиратеријата) . Со цел да откриеме потенцијална злоупотреба или грешка, ќе ве контактираме врз основа на податоците што ги дадовте, додека, од друга страна, можете да не контактирате и во случај да претпоставите дека настанала одредена грешка при споменатата обработка, како резултат на што ви беше одбиен пристап до Услугата.

Врз основа на легитимен интерес, ги обработуваме вашите лични податоци за да спроведеме истражување за нашата понуда и квалитет на услугата, како и да го подобриме вашето корисничко искуство.

Исто така, врз основа на легитимен интерес, ние ги обработуваме вашите лични податоци со цел да комуницираме со вас за нашата услуга и да ве информираме за промотивни акции, специјални понуди, атрактивни програмски содржини и нови функции на Услугата и со тоа да ви ставиме на располагање интересни , квалитетни и релевантни информации за новостите при користење на Услугата и придобивките што можете да ги добиете при нејзиното купување. Ќе комуницираме со вас преку адреса на е-пошта, текстуални пораки (SMS или преку OTT платформи како Viber) и канали за онлајн комуникација. За таа цел, ќе ги обработиме вашите лични податоци за да можеме да ја приспособиме комуникацијата што ви ја испраќаме врз основа на тоа, за да биде особено интересна и релевантна за вас. Ова вклучува употреба на различни техники, вклучувајќи го и методот на комуникација „совпаѓање со идентификатори“, кој ни овозможува да комуницираме со вас преку веб-локации и апликации од трети страни (вклучувајќи ги и платформите за социјални медиуми) со испраќање заштитен идентификатор на таа трета страна. Заштитен идентификатор значи дека оригиналните лични податоци (на пр. адреса на е-пошта или телефонски број) се претвораат во нумеричка вредност што го спречува пристапот до личните податоци и откривањето на идентитетот од трето лице до кое се испратени или од кое било друго лице . Заштитениот идентификатор се споредува од трето лице со идентификаторите во нејзината база на податоци и се совпаѓа само ако користите идентичен идентификатор (на пр. адреса на е-пошта) со нас и со третата страна. Само ако постои совпаѓање, можеме да одлучиме да ви испратиме и комерцијални комуникации што би биле релевантни за вас преку веб-страницата на трета страна. На пример, преку користење на услугата Facebook Custom Audience, ја споделуваме вашата e-mail адреса со Facebook, но на таков начин што таа е целосно заштитена и непрепознатлива за Facebook или која било трета страна, за да може да го примени опишаниот метод на ” совпаѓање на идентификаторот” врз основа на овие информации “, а ние ве вклучуваме во случај на совпаѓање идентификатор во нашата „Прилагодена публика на Facebook“ на која и пласираме релевантна комерцијална содржина во врска со Услугата, или за да може да создаде група на други корисници на Facebook врз основа на податоците во вашиот профил на Facebook.

Ако не сакате да ги добивате нашите комерцијални комуникации, можете да ни испратите е-пошта на [email protected] во секое време. Дополнително, кога го добивате билтенот, можете едноставно да кликнете на врската за отпишување во е-поштата што ја добивте од нас, додека во случај на комерцијална комуникација преку онлајн канали за комуникација, можете да ја блокирате секоја понатамошна порака веднаш по приемот или последователно во „ Поставки за приватност”. на самата онлајн платформа од трета страна. Кога ќе се откажете на кој било од овие начини, повеќе нема да ги обработуваме вашите лични податоци за целите на комерцијални комуникации.

Врз основа на легитимен интерес, ние обработуваме лични податоци поради потенцијални барања од правна природа во врска со Услугата. Имено, податоците на корисниците кои ја користеле Услугата се чуваат две години по завршувањето на нејзината употреба, поради потенцијални кориснички спорови или други правни барања кои можат да произлезат во врска со корисничкиот однос. Чувањето на овие информации е од големо значење, бидејќи во нивно отсуство корисникот и ТВ ЕОН не би можеле да ги остварат своите права во врска со кориснички спорови, односно не би имале информации на кои ќе ги засноваат своите тврдења и побарувања.

Што се однесува до активностите на нашите агенти, ние ги користиме вашите лични податоци само за да ги преземеме неопходните чекори пред да постигнеме договор со вас како наш агент за продажба и да стапиме во договорен однос со вас, каде што:

 • ги вршиме потребните проверки пред склучување на договорот,
 • ги користиме вашите лични податоци за да водиме евиденција на нашите под-агенти,
 • ги користиме вашите лични податоци за да ви плаќаме,
 • да ве контактираме во врска со извршувањето на договорната обврска доколку сметаме дека е потребно,
 • да ја следите и потврдите вашата работа со нашите корисници,
 • да преземе какви било други дејствија неопходни за извршување на договорот.

Во одредени околности, може да биде потребно да ги откриеме или споделиме вашите лични податоци со цел да се усогласиме со законска или регулаторна обврска (на пример, барања за даночно или финансиско известување или кога е неопходно да се открие името на корисникот заради плаќање на претплата на јавна услуга) или да постапи според судски налог или друго писмено и образложено законско барање на овластени државни органи кои бараат откривање на лични податоци. Ние, исто така, може да ги откриеме вашите лични податоци на трети страни кога откривањето е законски дозволено и неопходно за заштита или одбрана на нашите права, усогласување со нашите услови за користење или заштита на вашите права или правата на јавноста.

Ние не користиме автоматско профилирање, ниту пак продаваме лични податоци на трети страни.

 1. Обработувачи на податоци

Обработувачите на податоци се наши деловни партнери со кои работиме за да ви ја обезбедиме услугата и кои ни овозможуваат да работиме со вас доколку сте наш под-агент.

Она што треба да го знаете е дека во повеќето случаи соработуваме со компании во Европската економска област (ЕЕА), но доколку тоа не е случај, применуваме соодветни мерки за заштита на вашите лични податоци. Овие заштитни мерки се утврдени во нашите договори за обработка на податоци и стандардните договорни клаузули што ги потпишавме со нив.

За да ја обезбедиме услугата или да соработуваме со нашите под-агенти, треба да соработуваме со различни деловни партнери кои ни помагаат да ви ја обезбедиме услугата според вашето барање и на наједноставен начин. Ние се стремиме да соработуваме со партнерски организации основани во рамките на ЕЕА, меѓутоа, дури и кога станува збор за партнери надвор од ЕЕА, секогаш ги избираме оние кои обезбедуваат соодветно ниво на заштита на вашите лични податоци во согласност со Општата регулатива за заштита на податоците (GDPR). и неговите технички стандарди (46.2 (в)). Со партнери надвор од ЕЕА, склучивме прецизни договори кои прецизно ги дефинираат целите за кои тие можат да ги користат вашите лични податоци, а во согласност со нашите упатства, тие исто така гарантираат дека нема да ги користат за која било друга цел. Личните податоци што ги пренесуваме до нашите обработувачи во земјите за кои Европската комисија (ЕК) нема издадено решение за соодветност се заштитени со стандардни договорни клаузули одобрени од ЕК, кои ги потпишавме и имплементиравме со партнерите во овие земји. Дополнителни информации се достапни на барање.

Ние користиме обработувачи на податоци во области кои вклучуваат: бројни агенти, т.е. нашите продажни и контакт точки, како и поддршка на клиентите на одредена територија, што можете да ги најдете на нашата веб-страница. Покрај тоа, ние работиме со компании кои ни овозможуваат да ви обезбедиме техничка и корисничка поддршка, да ги обработуваме вашите барања за нарачување услуга преку нашата веб-локација, да ги обезбедиме вашите трансакции за плаќање на веб-страницата и да спречиме поднесување на лажни барања и да ви обезбедиме важни известувања и ние комуницираме со вас преку социјалните мрежи. Во однос на нашите клиенти, ние се потпираме на постоечката продажна мрежа и трети лица кои соработуваат со нив.

 1. Период на складирање податоци

Ги чуваме вашите лични податоци доставени во согласност со договорот што го склучивте со нас за време на периодот на обезбедување на услугата и две години откако ќе престанете да ја користите услугата. Истото важи и за нашите под-агенти.

Одредени лични податоци кои законски сме обврзани да ги чуваме, можеме да ги чуваме подолго.

Вашите лични податоци се чуваат кај нас и/или кај нашите обработувачи на податоци, само онолку колку што е потребно за исполнување на нашите обврски. Покрај тоа, ние задржуваме некои од вашите лични податоци две години од датумот кога ќе престанете да ја користите нашата Услуга (т.е. кога ќе заврши вашиот договор за услуга или бесплатен пробен период) поради потенцијалните правни барања поврзани со обезбедувањето на нашата услуга, како и за спречување на злоупотреби.

Во однос на нашите под-агенти, ние ги задржуваме вашите лични податоци се додека вие сте наш под-агент. Доколку не стапите во врска со под-агент со нас, веднаш ќе ги избришеме вашите податоци. По завршувањето на нашиот деловен однос, вашите податоци ги чуваме две години заради остварување на нашите и вашите права во тој период.

По истекот на овој период, ќе преземеме чекори за анонимизирање на податоците на соодветен начин, така што повеќе нема да можете да бидете идентификувани од нив, освен во случај на лични податоци за кои важечкиот закон бара да се чуваат подолг период.

 1. Мерки создадени за заштита на личните податоци

Детални информации за техничките мерки што ги применуваме за заштита на вашите лични податоци може да се добијат врз основа на писмено барање испратено до нашиот Службеник за заштита на податоци (DPO) (на: [email protected]).

Сите лични податоци што ќе ги дадете ќе бидат целосно заштитени во согласност со најновите индустриски стандарди како што е наведено во Општата регулатива за заштита на податоците. Преземаме соодветни мерки за заштита на личните податоци од злоупотреба, губење и неовластен пристап. Личните информации се чуваат на нашите сервери и се заштитени во безбедни мрежи до кои може да пристапат само овластени вработени. Можете да добиете повеќе информации за безбедносните мерки што ги применуваме во нашите системи со испраќање барање до нашиот службеник за заштита на лични податоци (на адресата на е-пошта: [email protected]).

 1. Вашите права во однос на вашите лични податоци

Имате право да видите кои лични податоци ги имаме за вас и да ги исправите сите лични податоци што се неточни. Можете да го направите тоа сами на нашата веб-локација во вашата сметка или можете да ни испратите формулар со ова барање како што е наведено во оваа постапка.

Можете да побарате од нас да ја прекинеме обработката на вашите лични податоци ограничување ), додека ние одлучуваме за вашите барања наведени во десната колона.

Онаму каде што обработката се заснова на наш легитимен интерес или за цели на директен маркетинг, вие имате право да се спротивставите на таквата обработка.

Имате право да побарате бришење на податоците. Кога ќе истече наведениот период за задржување на податоците и нема други правни причини за чување на вашите лични податоци, ние ќе ги избришеме. Меѓутоа, ако мислите дека не сме го сториле тоа поради која било причина, имате право да знаете кои лични податоци ги чуваме за вас и можете да побарате тие податоци да се избришат.

Доколку сакате да ги пренесете вашите лични податоци на друг субјект, ќе ви обезбедиме преглед на сите ваши лични информации за да го сторите тоа.

На секое од споменатите барања ќе одговориме најдоцна во рок од еден месец. Детална процедура за остварување на сите горенаведени права можете да најдете на следниот линк.

Овие права соодветно важат и за нашите под-застапници, каде што е можно да се остварат.

Во секое време, можете да побарате од нас да обезбедиме какви било лични информации што ги имаме за вас и да ги исправиме личните информации за кои сметате дека се неточни. Можете да го направите тоа сами на вашата сметка или можете да го остварите вашето право на информации и корекција (како и сите други права) во согласност со оваа процедура и ние ќе одговориме на вашето барање во рок од еден месец.

Дополнително, имате право да побарате од нас да го ограничиме пристапот до вашите лични податоци во следниве случаи:

Доколку при проверката на точноста на личните податоци утврдите дека личните податоци се неточни, ние нема да ги обработиме;

Доколку сметате дека вашите лични податоци не се обработени во согласност со законот, имате право да се спротивставите на бришењето и да побарате ограничување;

Ако повеќе не ни требаат вашите лични податоци, но ви се потребни за да поднесете, остварите или оправдате правно барање во врска со заштитата или одбраната на вашите права (во судска или друга постапка);

Исто така, обработката ќе биде ограничена доколку сте се спротивставиле на обработката врз основа на легитимен интерес во периодот потребен за одлучување по вашето барање.

Кога поднесувате барање за ограничување, треба да ги објасните причините поради кои поднесувате такво барање. За време на периодот на ограничување, ќе ги складираме вашите лични податоци, но нема да ги обработуваме.

Исто така, имате право да се спротивставите на обработката ако вашите лични податоци се обработуваат врз основа на легитимен интерес, вклучително и случаи кога тоа е направено за целите на директен маркетинг. Во случаите кога го остварувате правото на приговор, ќе се испита дали приговорот е основан и ќе продолжиме со обработката доколку оцениме дека постои главен интерес, додека во спротивно ќе ја прекинеме секоја понатамошна обработка на вашите лични податоци за одредена цел. во однос на кој сте поднеле приговор. Затоа, кога ќе поднесете приговор, ќе престанеме да обработуваме лични податоци за одредена цел, освен ако нашите легитимни интереси во обработката ги надминуваат вашите интереси, права и слободи, или ако обработката е неопходна за воспоставување, остварување или одбрана на правни барања . Ве молиме имајте предвид дека имаме право да одбиеме да постапуваме по неосновани или несоодветни барања. По исклучок, доколку вашите лични податоци се обработуваат со цел директен маркетинг, ние ќе ја прекинеме таквата обработка по приемот на вашиот приговор без никакво испитување на неговата основаност.

Дополнително, имате право да побарате вашите лични податоци да се избришат кога веќе не се потребни за целта за која првично ги собравме или обработивме. Ова право не се однесува на личните податоци што од нас се бара да ги задржиме во согласност со важечкиот закон или поради потенцијални правни тврдења во врска со користењето на нашата услуга (за период од 2 години по престанокот на услугата, како што е дефинирано во оваа политика). Личните податоци што ни ги дадовте врз основа на вашата согласност може веднаш да се избришат, доколку сте ја повлекле согласноста или во случај на директен маркетинг. Истото важи и за случајот кога сте ни дале лични податоци врз основа на легитимен интерес, но се спротивставувате на овој тип на обработка и не постои преовладуван легитимен интерес за продолжување на оваа обработка.

Конечно, можете да го искористите вашето право за пренос на лични податоци барајќи од нас да ви ги обезбедиме сите ваши лични податоци во електронска форма, кои потоа можете да ги пренесете на кој било друг субјект. Не можеме да ги пренесеме вашите лични податоци директно на друг субјект.

Овие права соодветно важат и за нашите под-застапници, каде што е можно да се остварат. За повеќе информации за остварување на вашите права, можете да го контактирате нашиот службеник за заштита на лични податоци по електронски пат на адресата: [email protected].

 1. Контакт информации

За сите прашања, можете да го контактирате нашиот службеник за заштита на лични податоци електронски на адресата:

[email protected].

Можете да поднесете приговор до Националната управа за заштита на лични податоци во вашата земја.

За повеќе информации за остварување на вашите права, можете да го контактирате нашиот службеник за заштита на лични податоци електронски на адресата:

[email protected]

Може да поднесете жалба во секое време до Националната управа за заштита на лични податоци на Кипар (земјата на нашето седиште) на следната адреса: Канцеларија на Комесарот за заштита на лични податоци („комесарот“), Канцеларија од ул. 1 иасонос. 2-ри кат, 1082 Никозија, Кипар, П.О. BOX 23378, 1682 Никозија, или електронски на адресата:

[email protected]

Може да поднесете жалба и до надлежниот орган за заштита на податоците во вашата земја.

 1. Услуги од трета страна

Во одреден период, можеме да пласираме понуда на одредени пазари во форма на заедничка промоција, што би значело дека нудиме на продажба или користиме поврзана услуга на трето лице покрај нашата Услуга. Вашето учество во такви заеднички промоции во одредени случаи ќе бара вашите информации во заштитена форма да бидат споделени со таа трета страна. Ве молиме имајте предвид дека трети страни развиваат и усвојуваат сопствени политики за заштита на приватноста и услови за користење и сносат сопствена одговорност во однос на обработката на личните податоци при користење на нивните услуги. Ве советуваме претходно внимателно да се запознаете со овие политики и услови.

Услугата што ја обезбедуваме може да ви биде достапна и преку платформи од трети страни, па на пример, можете да пристапите до Услугата преку специјални платформи на уреди како што се паметни телевизори, паметни телефони или таблети, конзоли за видео игри или други уреди кои имаат свои сопствена софтверска околина и интернет конекција. Сопствениците на овие платформи усвојуваат и развиваат сопствени политики за заштита на приватноста и услови за користење и сносат сопствена одговорност во однос на обработката на личните податоци при користење на нивните услуги. Ве советуваме претходно внимателно да се запознаете со овие политики и услови.

 1. Колачиња

Кога ќе ја посетите нашата веб-страница, ќе бидете информирани за колачињата што ги користиме и видот на личните податоци што ги собираат. Вие одлучувате дали да ја прифатите употребата на овие колачиња (освен ако нивната употреба е неопходна за правилно функционирање на веб-локацијата).

На нашата веб-локација, ние користиме колачиња или други техники стандардни во нашата индустрија кои собираат одредени лични податоци (IP адресата од која пристапувате до веб-локацијата, името на земјата од која ја посетувате веб-локацијата, времето на пристап итн.) со цел да ви овозможиме пофункционален пристап до нашата веб-страница и да презентираме порелевантна содржина. Ќе добиете детални информации за колачињата што ги користиме при вашата прва посета на веб-локацијата и во нашата Политика за колачиња. Исто така, ќе дознаете кои колачиња се неопходни за правилно функционирање на веб-страницата. Исто така, ќе ве информираме кои колачиња се опционални и вие сами ќе одлучите дали ќе ги прифатите.

 1. Разно

Можеме да ги пренесеме вашите лични податоци на трето лице во случај на реорганизација, реструктуирање, спојување, стекнување или пренос на средства под услов примачот на податоците да се согласи да постапува со вашите лични податоци во согласност со оваа Политика за приватност.

Можеме да ја менуваме или дополниме оваа Политика за приватност од време на време од правни, регулаторни или оперативни причини. Преку нашата веб-страница, однапред ќе ве известиме за какви било промени, како и кога тие ќе стапат на сила.

Оваа Политика за приватност стапува на сила на 5 јули 2019 година.

Секоја промена на оваа политика ќе биде објавена на нашата веб-страница.